Vinterkulturuka 2024 – Kort informasjon om neste års kulturuke


Vinterkulturuka 2024 blir arrangert fra lørdag 28. januar og avsluttes søndag 4. februar. Mange har allerede meldt sin interesse og begynt planleggingen. Vi håper at det frivillige kulturlivet igjen vil fylle uka med aktiviteter og fest. Her kommer noe av den informasjonen vi trenger i arbeidet mot et ferdig program.


Åpningskonserten er med Viggja og Buvik janitsjar sammen med The Brazz Brothers, lørdag 28. januar 2024 i Øysteinsalen, Bautaen kulturhus.
For de fleste som mottar denne invitasjonen vil målene med Vinterkulturuka være kjent. Om noen likevel trenger en oppfriskning av de overordnete målene, følger en kortversjon av de her.

- Styrke frivillige lag og organisasjoner
- Vise frem lokal kunst og kultur
- Styrke ungdomskulturen
- Bruke uka for å bygge nettverk i kommunen vår
- Gi kulturopplevelser til alle innbyggerne i kommunen


Meld inn program:
Frist for å melde inn aktivitet til programmet er søndag 3. desember 2023. Send gjerne inn så detaljert som mulig så trenger ikke vi å etterspørre informasjon i etterkant.
Stimuleringsmidler
Det vil også i 2024 være mulig og søke tilskudd til arrangement og aktiviteter. Søknadsfrist for tilskuddsmidler: søndag 17. desember 2023.
Lenke til skjema finner du under «skjema» på Skaun kommune sin hjemmeside.


Organisering
Vinterkulturuka blir koordinert av Skaun kommune – Kultur, fritid og frivillighet.
Vi ønsker at all informasjon skal skje via e-post. Kontaktinformasjon sendes til erlend.juberg@skaun.kommune.no

 

Program
Etter hvert som programmet kommer inn vil det bli lagt ut fortløpende på denne siden.

 

Fredag 26. Januar

Øl og Ost: Viggjarheim

Lørdag 27. Januar

Åpningskonsert, Brazz Brothers sammen med Viggja og Buvik janitsjar.

Søndag 28. Januar

Mandag 29. Januar

Fløyteduo: Duolivia - Rossvollheimen - 13.00

Historier ved bålpanna - Viggja

Tirsdag 30. Januar

Vinterkulturuka på Tangen, 10.00

Seniortreff på Børsa bedehus, 12.00

Onsdag 31. Januar

Den kulturelle skolesekken (DKS): Heidi Marie Vesterheim

Den kulturelle spaserstokken: Duolivia

Torsdag 1. februar

DKS: Heidi Marie Vesterheim

Vitensenteret på Viggjarheim

Fredag 2. februar

Skaun musikkorps med Rasmus Rohde

Lørdag 3. februar

Kulturlørdag: 10.00 – 14.00

Konsert med Viggja Voices i Viggjarheim

Skaun storband med Sparrows

Søndag 4. februar

 

Logo VKU