Kulturskolens julekonsert

Om arrangementet

Skaun kulturskole sin julekonsert

Skaun kulturskoles julekonsert holdes lørdag 2. desember klokken 15.00 i Øysteinsalen. Elever fra musikkdisiplinene deltar.

 

To billetter per husstand, eventuelle ekstra billetter gjøres tilgjengelig en uke før konsert.