Presiseringer av smittevern for kultur og midlertidig reglement - 16. april 2021

Presiseringer av smittevern for kultur og midlertidig reglement for kulturforeningens bruk av kommunale lokaler i Skaun kommune 

Gjelder fra og med 16. april 2021. Utarbeidet i samråd med i kor og korps og forankret i kommunens kriseledelse.

Etter råd fra Helsedirektoratet og FHI gjennomfører regjeringen det første trinnet i gjenåpningsplanen fra midnatt, natt til fredag 16. april. I tillegg gjøres det noen lettelser for arrangementer for barn og unge under 20 år og innen toppidretten. 
 
Første trinn i regjeringens gjenåpningsplan går ut på å reversere de nasjonale tiltakene som ble innført før påske. Nytt for idretts- og fritidsaktiviteter er at det nå kan arrangeres både idretts- og kulturarrangementer for barn og unge opp til 50 deltakere. Dette er en god nyhet for svært mange barn og unge som driver med andre fritidsaktiviteter enn idrett, for eksempel korps, kor eller teater. Men deltakerne må tilhøre samme kommune, tilsvarende tidligere regler. Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, anbefales utsatt eller avlyst.  
 
Barn og unge under 20 år kan fortsatt trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. Skaun kommune vurderer det slik at barn kan ha med ledsager/ foreldre hvis det er nødvendig for at aktiviteten skal gjennomføres.  
 
Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand (Nytt). Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand. (Nytt) 
 
Anbefalingene  om å holde to meter avstand til andre og oppfordring til bruk av bruk av munnbind, både innendørs og utendørs i det offentlige rom, hvor det ikke er mulig å opprettholde anbefalt avstand gjelder fortsatt i Skaun kommune.

Vær oppmerksom på at tilhørende rom i idrettshaller er stengt for frivilligheten, for eksempel kjøkken og garderober.

Følgende retningslinjer gjelder for bruk av kommunale lokaler:

 • Barn og unge under 20 år kan delta i faste fritidsaktiviteter, både ute og inne. Barn og unge kan unntas fra anbefalingen om to meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand (Nytt).
 • Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand. (Nytt)
 • Reglene for arrangementer er som følger:
  • Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune. Antallet inkluderer deltakere, instruktører, støtteapparat, foreldre etc.
  • Maks 100 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt)
 • Det oppfordres til å bruke munnbind når det ikke er mulig å holde to meter avstand.
 • Tilhørende rom i idrettshallene er fortsatt stengt. Dette gjelder:  
  • Bruk av garderober 
  • Bruk av kjøkken 
  • Bruk av tilhørende rom (møterom, auditoriet og lignende)
  • Bruk av styrkerom 

Vi minner om at bruk av kommunale lokaler forutsetter at kulturaktørene selv utfører forsterket renhold, dvs. vask av kontaktflater, utstyr og gulv etter øvelser. Kommunen stiller med renholdsartikler, men foreningene må selv stille med hånddesinfeksjon. 

Husk at de tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:

 • Syke personer skal holde seg hjemme
 • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 • Holde avstand og redusere kontakt mellom personer 

Foreningene er selv ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres på en forsvarlig måte, i henhold til nasjonale anbefalinger, veiledere for de enkelte særområder, for eksempel fra Norsk musikkråd, og kommunens særskilte bestemmelser.

Merk at råd og retningslinjer for å begrense smitte kan endres på kort varsel. Se for øvrig Skaun kommunes generelle reglement for lån og leie av kommunale lokaler

Kontaktperson for booking av lokaler i Bautaen kulturhus og for spørsmål knyttet til dette reglementet er konsulent Terje Fløyli, e-post: terje.floyli@skaun.kommune.no

Kontaktperson for booking av idrettshaller er konsulent Jartrud Marie Åsvold, epost: Jartrud.Marie.Asvold@skaun.kommune.no

Kontaktperson for bruk av gymsaler og andre lokaler ved barneskolene er administrasjon/enhetsleder ved skolen.

Veileder for smittevern ved musikkøvelser

Nasjonale bestemmelser vedrørende arrangement

Full oversikt over ulike veiledere

Publisert
11. november 2020
Skrevet av
Admin