Oppdatert reglement for kulturforeningers bruk av kommunale lokaler - 23. februar

Oppdatert reglement for kulturforeningers bruk av kommunale lokaler i Skaun kommune - smittevern for kultur 

Gjelder fra og med 23. februar 2021. Utarbeidet i samråd med i kor og korps og forankret i kommunens kriseledelse.

I henhold til nasjonale retningslinjer, kan barn og unge under 20 år trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. For barn og unge kan ordinær aktivitet internt i lag og foreninger derfor gjennomføres, også i Skaun kommune sine lokaler. For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs, derfor vil de kommunale lokalene være stengt for faste øvelser for voksne.

Regjeringen åpner opp for arrangementer, både for barn og voksne. For innendørs arrangement gjelder regel om maks 100 personer hvor publikum sitter på faste, tilviste plasser. Dersom publikum ikke sitter på faste plasser kan maks 10 personer delta. Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, bør utsettes eller avlyses. Dette innebærer at kultursalen kan bookes til arrangementer for personer fra samme kommune.

I møte i formannskapet ble det den 18. februar vedtatt å ikke videreføre noen lokal smittevernforskrift i Skaun. Formannskapet vedtok i stedet en rekke anbefalinger for å ivareta smittevernet i kommunen. Nå er det blant annet anbefaling om bruk av munnbind, både innendørs og utendørs i offentlige rom når 2 meters avstand ikke kan overholdes.  Det anbefales å registrere besøkende i virksomheter, samt å begrense nærkontakter og reiseaktivitet. Les mer om gjeldende smitteverntiltak i Skaun kommune her og de nye nasjonale tiltakene her.

Følgende retningslinjer vil gjelde for bruk av kommunale lokaler:

 • Barn og unge under 20 år kan delta i faste fritidsaktiviteter, både ute og inne. Barn og unge kan unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Kommunale lokaler er stengt for organiserte fritidsaktiviteter for personer over 20 år, eksempelvis øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.
 • Det åpnes for at kommunale lokaler kan bookes til arrangementer. Følgende retningslinjer gjelder for arrangementer:
  • Det åpnes opp for private sammenkomster innendørs med maks ti personer. Det tydeliggjøres i regelverket at medlemsmøter, inkludert møter i foreninger og lignende regnes som arrangementer.
  • Maks 100 personer på andre arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.
  • Stevner og andre arrangement som samler deltakere på tvers av faste grupper og organisasjoner bør utsettes eller avlyses.
 • Tilhørende rom i idrettshallene er fortsatt stengt. Dette gjelder:
 • Bruk av garderober 
 • Bruk av kjøkken 
 • Bruk av tilhørende rom (møterom, auditoriet og lignende)
 • Bruk av styrkerom
 • Det oppfordres til å bruke munnbind når det ikke er mulig å holde 2 meter avstand.

Vi minner om at bruk av kommunale lokaler forutsetter at kulturaktørene selv utfører forsterket renhold, dvs. vask av kontaktflater, utstyr og gulv etter øvelser. Kommunen stiller med renholdsartikler, men foreningene må selv stille med hånddesinfeksjon. 

Foreningene er selv ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres på en forsvarlig måte, i henhold til nasjonale anbefalinger, veiledere for de enkelte særområder, for eksempel fra Norsk musikkråd, og kommunens særskilte bestemmelser.

Det nye reglementet er gjeldende med umiddelbar virkning. Merk at råd og retningslinjer for å begrense smitte kan endres på kort varsel.

Se for øvrig Skaun kommunes generelle reglement for lån og leie av kommunale lokaler

Kontaktperson for booking av lokaler i Bautaen kulturhus og for spørsmål knyttet til dette reglementet er konsulent Terje Fløyli, e-post: terje.floyli@skaun.kommune.no

Kontaktperson for booking av idrettshaller er konsulent Jartrud Marie Åsvold, epost: Jartrud.Marie.Asvold@skaun.kommune.no

Kontaktperson for bruk av gymsaler og andre lokaler ved barneskolene er administrasjon/enhetsleder ved skolen.

Veileder for smittevern ved musikkøvelser

Nasjonale bestemmelser vedrørende arrangement

Full oversikt over ulike veiledere

Publisert
11. november 2020
Skrevet av
Admin