Midlertidig reglement for kulturforeningenes bruk av kommunale lokaler

Gjelder fra og med september 2020. Smittevern er basert på gult tiltaksnivå. Utarbeidet i samråd med kor og korps, og forankret i kommunens kriseledelse.

Skaun kommune forholder seg til retningslinjer for smittevern fra nasjonale myndigheter. Lokale forhold gjør imidlertid at det er behov for lokale tilpasninger, og et helhetlig og felles forstått regime for frivillighetens bruk av de kommunale lokalene. Hva som vurderes å være forsvarlig under pandemien påvirkes av smittesituasjonen i Skaun og i landet forøvrig. Merk at råd og retningslinjer for å begrense smitte kan endres på kort varsel.

Det prioriteres å tilrettelegge for faste aktiviteter som øvelser og styremøter i lokalene. Aktiviteter og bruk av lokaler som ikke anses nødvendig for at faste øvelser og lignende skal kunne gjennomføres, prioriteres ikke. Dette for å redusere smittefaren, og sikre at de hverdagslige aktivitetene kan opprettholdes som normalt.

Øvingsrom og haller er åpne for bruk. Øysteinsalen i Bautaen kulturhus kan brukes til arrangement, dog med de begrensninger som gjelder som følge av nasjonale bestemmelser.

Følgende er inntil videre ikke tillatt:

  • Bruk av garderober 
  • Bruk av kjøkken 
  • Bruk av haller og gymsaler til arrangement med publikum

Det forutsettes at foreningene selv utfører forsterket renhold, dvs. vask av kontaktflater, utstyr og gulv etter øvelser. Kommunen stiller med renholdsartikler, men foreningene må selv stille med hånddesinfeksjon.

Foreningene er selv ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres på en forsvarlig måte, i henhold til nasjonale bestemmelser, veileder for de enkelte særområder, for eksempel fra Norsk musikkråd, og kommunens særskilte bestemmelser.

Se for øvrig Skaun kommunes generelle reglement for lån og leie av kommunale lokaler

Kontaktperson for booking av lokaler i Bautaen kulturhus og spørsmål knyttet til reglementet er konsulent Terje Fløyli, epost: Terje.Floyli@skaun.kommune.no

Kontaktperson for booking av idrettshaller er konsulent Jartrud Marie Åsvold, epost: Jartrud.Marie.Asvold@skaun.kommune.no

Kontaktperson for bruk av gymsaler og andre lokaler ved barneskolene er administrasjon/enhetsleder ved skolen.

Norsk musikkråd: Veileder for smittevern ved musikkøvelser

Helsedirektoratet: Nasjonale bestemmelser vedrørende arrangement

Folkehelseinstituttet: Arrangementer, samlinger og aktiviteter

Publisert
11. mars 2020
Skrevet av
Admin