Midlertidig reglement for frivillighetens bruk av kommunale lokaler i Skaun kommune

Presiseringer av smittevern for kultur og idrett, og midlertidig reglement for frivillighetens bruk av kommunale lokaler i Skaun kommune 

Gjelder fra og med 20. august 2021. Utarbeidet i samråd idrettsrådet, kulturrådet og forankret i kommunens kriseledelse. 

Regjeringen fortsetter gjenåpningen av samfunnet og går til tredje trinn i gjenåpningsplanen av landet. Kriseledelsen i Skaun går helt bort fra lokale anbefalinger og følger nå de nasjonale tiltakene. De nye anbefalingene og reglene er tilgjengelig her. Under følger en oppsummering av regler og anbefalinger som gjelder for bruk av kommunale lokaler samt presiseringer av smittevern for fritidsaktiviteter utendørs. 

Følgende retningslinjer gjelder for bruk av kommunale lokaler: 

 • Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.
 • Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten. Dette åpner for trening i kontaktidrett for voksne (nytt). 
 • For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs.
 • Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand.
 • Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen/kretsen. Dette gjelder både utendørs og innendørs.
 • Voksne dansere, musikere og scenekunstnere som ikke er profesjonelle kunstnere får unntak fra 1-metersregelen på både utendørs og innendørs kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen.

Arrangementer, gruppestørrelser:

 • Private arrangementer: Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute.
 • Offentlige arrangementer: 
  • Inntil 1000 personer (500 x 2 kohorter) på faste, tilviste plasser
  • Inntil 400 personer (200 x 2 kohorter) uten faste, tilviste plasser
  • Ved test eller koronasertifikat åpner det opp for enda flere deltakere. Les mer her.

Vi minner om at bruk av kommunale lokaler forutsetter at frivillige selv utfører forsterket renhold, dvs. vask av kontaktflater, utstyr og gulv etter øvelser. Kommunen stiller med renholdsartikler, men foreningene må selv stille med hånddesinfeksjon.

Husk at de tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:

 • Syke personer skal holde seg hjemme
 • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 • Holde avstand og redusere kontakt mellom personer

Foreningene og idrettslag er selv ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres på en forsvarlig måte, i henhold til nasjonale og lokale anbefalinger og regler. Her finnes oversikt over ulike veiledere innen kultur og idrett.

Merk at retningslinjer for å begrense smitte kan endres på kort varsel. 

Se for øvrig Skaun kommunes generelle reglement for lån og leie av kommunale lokaler.

Kontaktinformasjon 

Idrettshaller: Jartrud Marie Åsvold, e-post: jartrud.marie.asvold@skaun.kommune.no.
Bautaen kulturhus: Terje Fløyli, e-post: terje.floyli@skaun.kommune.no.
Gymsaler og andre lokaler ved barneskolene: Enhetsleder ved skolen.

Publisert
28. juni 2021
Skrevet av
Admin