Kulturforeningers bruk av kommunale lokaler - oppdatert reglement

Oppdatert reglement for kulturforeningers bruk av kommunale lokaler i Skaun kommune - smittevern for kultur 
 
Gjelder fra og med 9. november 2020. Utarbeidet i samråd med kor og korps, og forankret i kommunens kriseledelse.   
 
Norge er i starten på andre smittebølge. Viruset sprer seg raskt og alle fylker har nå smitteutbrudd. Regjeringen har innført nye tiltak og innstramminger. Dette medfører nye retningslinjer for smittevern for kultur, både nasjonalt og lokalt. Som beskrevet i forrige reglement, forholder Skaun kommune seg til de nasjonale retningslinjene for smittevern, i tillegg til lokale tiltak for å forhindre spredning av viruset.   
 
Videre har Skaun kommune oppdatert sine lokale tiltak på bakgrunn av endringen i smittesituasjonen. Bruken av lokalene begrenses nå ytterligere. De nye endringene er besluttet av kommunedirektøren og beredskapsleder, i samråd med kommuneoverlegen. Nå vil kun vil det kun være åpent for ordinære, faste aktiviteter som øvelser samt arrangementer i Øysteinsalen i Bautaen kulturhus. Aktiviteter som styremøter, sosiale samlinger og lignende er ikke tillatt i kommunale lokaler. Dette for å redusere smittefaren, og sikre at de hverdagslige aktivitetene kan opprettholdes som normalt.
 
Videre er følgende inntil videre ikke tillatt:

  • Bruk av garderober 
  • Bruk av kjøkken 
  • Bruk av tilhørende rom (møterom, auditoriet og lignende)
  • Bruk av styrkerommet i Rossvoll flerbrukshall
  • Publikum på kamper og idrettsarrangementer 

Det forutsettes at foreningen selv utfører forsterket renhold, dvs. vask av kontaktflater, utstyr og gulv etter trening. Kommunen stiller med renholdsartikler, men klubbene må selv stille med hånddesinfeksjon.

Vi minner om at foreningene er selv ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres på en forsvarlig måte, i henhold til nasjonale anbefalinger, veiledere for de enkelte særområder, for eksempel fra Norsk musikkråd, og kommunens særskilte bestemmelser. Det ny reglementet er gjeldene med umiddelbar virkning. Merk at retningslinjer for å begrense smitte kan endres på kort varsel.

Se for øvrig Skaun kommunes generelle reglement for lån og leie av kommunale lokaler

Kontaktperson for booking av lokaler i Bautaen kulturhus og for spørsmål knyttet til dette reglementet er konsulent Terje Fløyli, e-post: terje.floyli@skaun.kommune.no

Kontaktperson for booking av idrettshaller er konsulent Jartrud Marie Åsvold, epost: Jartrud.Marie.Asvold@skaun.kommune.no

Kontaktperson for bruk av gymsaler og andre lokaler ved barneskolene er administrasjon/enhetsleder ved skolen.

Veileder for smittevern ved musikkøvelser

Nasjonale bestemmelser vedrørende arrangement

Full oversikt over ulike veiledere

Publisert
11. november 2020
Skrevet av
Admin